Klaipėdos universiteto buriuotojų klubas Halzas Klaipėdos universiteto buriuotojų klubas HalzasKUBK „Halzas” veiklos tikslai: Siekti suburti žmones Lietuvos Respublikoje, besidominčius buriavimu, bendrai veiklai; Kurti Lietuvos Respubliką kaip jūrinę valstybę, reprezentuoti Klaipėdos miestą, kaip Lietuvos uostą, Klaipėdos Universitetą, kaip jūrinį Universitetą; Puoselėti jūrines tradicijas; Bendradarbiauti su šalies, užsienio ir tarptautinėmis kitų universitetų, institucijų organizacijomis; Organizuoti teorinius užsiėmimus bei mokomuosius plaukimus žmonėms, besidomintiems buriavimu; Organizuoti panašaus pobūdžio veiklos klubų susitikimus, seminarus, konferencijas, paskaitas diskusijas, regatas, parodas, stovyklas, šventes ir kt.; Rengti ir įgyvendinti savarankiškus ir bendrus su kitomis organizacijomis veiklos projektus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje su tarptautinėmis buriavimo organizacijomis ir kt.
SENOSIOS AISČIŲ (BALTŲ) KULTŪROS IŠSAUGOJIMO ASOCIACIJA SENOSIOS AISČIŲ (BALTŲ) KULTŪROS IŠSAUGOJIMO ASOCIACIJAŠiuolaikiniai gyvenimo tempai, stilius ir būdas, tariamos vertybės visiškai užgožė mūsų, kaip aisčių (baltų), etninę kultūrą, savo šaknis, papročius. „Naujoji civilizacija“ neigiamai įtakoja lietuvių kalbą, mąstymą bei pasaulėjautą. Vis labiau ir labiau ryškėja grėsmė- netekti to, ką mūsų protėviai kaupė per amžių amžius. Norint su tuo kovoti, būtina pirmiausiai kiekvienam iš mūsų keistis ir stengtis išlaikyti unikalų dvasinį paveldą.
Šilutės rajono žuvininkystės regiono veiklos grupėRėmėjų nuoroda Šilutės rajono žuvininkystės regiono veiklos grupėPagrindiniai šios asociacijos veiklos tikslai – skatinti Šilutės, kaip žuvininkystės regiono, ekonomikos augimą, darbo vietų steigimą, plėtoti pakrančių ir sausumos bendruomenių įdarbinimo galimybes, siekti geresnės gyvenimo kokybės, atstovauti šio verslo interesams. Savo tikslų siekti asociacija numato pasitelkdama ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. finansinę paramą.