Politikai, valdininkai, ekonomikos bei žemės ūkio naujienos Politikai, valdininkai, ekonomikos bei žemės ūkio naujienosNaujienos, straipsniai ir kita informacija apie politikus: Vitą Matuzą, Tautvydą Tamošiūną, Romutę Stašelienę, Algirdą Paleckį, Margaritą Starkevičiūtę, Valdemarą Šalauską ir kitus.
Aplinkos projektų valdymo agentūra Aplinkos projektų valdymo agentūraAplinkosauginių projektų finansuojamų iš Sanglaudos fondo įgyvendinimo administravimas ir priežiūra.
Litfood LitfoodLietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.
Nacionalinė mokėjimo agentūra Nacionalinė mokėjimo agentūraPagrindiniai agentūros uždaviniai yra skatinti šalies žemės ūkio ir kaimo plėtrą, vykdant Specialiosios kaimo rėmimo programos bei SAPARD paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšų tvarkymą ir užtikrinti jų naudojimo kontrolę.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentasPagrindinis departamento uždavinys – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę regione.
Europos teisės departamentas Europos teisės departamentasSvarbiausiasis Europos teisės departamento uždavinys yra užtikrinti pagal kompetenciją, kad rengiami nacionalinės teisės aktų projektai atitiktų Europos Sąjungos teisę.
Kalėjimų departamentas Kalėjimų departamentasVeikla, teisės aktai, veiklos duomenys, viešieji pirkimai.
Kūno kultūros ir sporto departamentas Kūno kultūros ir sporto departamentasSporto statistika, departamento veikla, renginiai, teisinė informacija.
Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartizacijos departamentasDepartamentas plėtoja ir tobulina nacionalinę standartizaciją, sudaro technikos komitetus Lietuvos standartams rengti ir koordinuoja jų rengimą, nustato tarptautinių, Europos ir užsienio valstybių standartų perėmimo kaip Lietuvos standartų tvarką, leidžia ir platina Lietuvos standartus, teikia informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus...