Migracijos departamentas Migracijos departamentasViešojo administravimo institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje ir užtikrina laisvo asmenų judėjimo principą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Policijos departamentas Policijos departamentasVeikla, teisinė informacija, leidimų išdavimas, paslaugas, ieškomi asmenys.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentasVisuomenės, materialaus turto ir aplinkos apsauga ekstremalių situacijų atvejais. Departamentas organizuoja ir vykdo gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentasCivilinės saugos ir gelbėjimo sistema, valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras, ugniagesių gelbėtojų mokykla.
Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentas Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentasSocialinių paslaugų įstaigų veiklos ir socialinių programų įgyvendinimo priežiūra ir vertinimas.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas Tautinių mažumų ir išeivijos departamentasDepartamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės formuoja ir įgyvendina valstybinę tautinių santykių darnumo politiką.
Vadovybės apsaugos departamentas Vadovybės apsaugos departamentasVadovybės, asmenų, pavaduojančių Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką, jų šeimos narių, Lietuvos Respublikos oficialių svečių ir kitų asmenų apsaugos nuo kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą ir saugomų objektų apsaugos užtikrinimas.
Valstybinis turizmo departamentas Valstybinis turizmo departamentasInformacija apie departamentą, veikla, veiklos ataskaitos, turizmo projektai ir kt.
Lietuvos savivaldybių asociacija Lietuvos savivaldybių asociacijaMisija: realizuoti esmines vietos savivaldos savarankiškumo ir plėtros nuostatas, darant įtaką valdžios bei tarptautinių institucijų veiklai.