Vilniaus apygardos teismas Vilniaus apygardos teismasBendra teismo informacija, veiklos teritorija, tesimo posėdžiai ir pranešimai, bylų paieška, teismo paštas.
Valstybės registrų sąrašo duomenų bazė Valstybės registrų sąrašo duomenų bazėInformacija apie įstatymais nustatytų valstybės ir žinybinių registrų steigimą, kūrimo eigą bei funkcionavimą, registruose kaupiamus duomenis, registrus tvarkančias įstaigas.
Farmacijos departamentas Farmacijos departamentasDepartamento misija – užtikrinti, kad Lietuvos gyventojai būtų aprūpinti efektyviais, saugiais, kokybiškais, prieinamos kainos, jų poreikius atitinkančiais vaistais.
Lietuvos archyvų departamentas Lietuvos archyvų departamentasSvarbiausi uždaviniai: dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės politiką ir strategiją dokumentų valdymo ir naudojimo srityje, administruoti Nacionalinį dokumentų fondą ir prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, administruoti valstybinę archyvų sistemą.
Lietuvos prabavimo rūmai Lietuvos prabavimo rūmaiTauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinė priežiūra Lietuvos Respublikoje.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Aukščiausiasis TeismasTeisės aktai, teismo dokumentai, posėdžiai, teismingumo kolegija.
Klaipėdos apygardos teismas Klaipėdos apygardos teismasTeismo informacija, bylų nagrinėjimas, naujienos, kontaktai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentasVisuomenės, materialaus turto ir aplinkos apsauga ekstremalių situacijų atvejais. Departamentas organizuoja ir vykdo gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją.