Kūno kultūros ir sporto departamentas Kūno kultūros ir sporto departamentasSporto statistika, departamento veikla, renginiai, teisinė informacija.
Nacionalinė mokėjimo agentūra Nacionalinė mokėjimo agentūraPagrindiniai agentūros uždaviniai yra skatinti šalies žemės ūkio ir kaimo plėtrą, vykdant Specialiosios kaimo rėmimo programos bei SAPARD paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšų tvarkymą ir užtikrinti jų naudojimo kontrolę.
Lietuvos Valstybinės institucijos Lietuvos Valstybinės institucijosIšsami patogi paieškos sistema. Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, ministerijos ir departamentai, savivaldybės, apskrities viršininkų administracijos, prokuratūros, teismai, ambasados (galimybė atrinkti informaciją pagal institucijos pavadinimą, vietovę, adresą, pavardę, telefoną).
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrasInformacija apie centrą, jo veiklą. Muziejus, leidiniai, edukacija, kontaktai.
Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas Lietuvos Vyriausiasis Administracinis TeismasBendra informacija, nutartys, teisės aiškinimo taisyklės, teismų praktikos pranešimai, teisės aktai.
Valstybinis turizmo departamentas Valstybinis turizmo departamentasInformacija apie departamentą, veikla, veiklos ataskaitos, turizmo projektai ir kt.
Lietuvos teismo ekspertizės centras Lietuvos teismo ekspertizės centrasPaskirtis – pagal teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų skiriamas užduotis atlikti ekspertizes (tyrimus) bei vykdyti mokslinį darbą kriminalistikos ir teismo ekspertizės srityse.
Aplinkos projektų valdymo agentūra Aplinkos projektų valdymo agentūraAplinkosauginių projektų finansuojamų iš Sanglaudos fondo įgyvendinimo administravimas ir priežiūra.
Vadovybės apsaugos departamentas Vadovybės apsaugos departamentasVadovybės, asmenų, pavaduojančių Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką, jų šeimos narių, Lietuvos Respublikos oficialių svečių ir kitų asmenų apsaugos nuo kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą ir saugomų objektų apsaugos užtikrinimas.